prawo jazdy - dokument

Umiejętność prowadzenia pojazdów jest obecnie jedną z najważniejszych i bardzo przydatnych – zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. Aby zdobyć prawo jazdy, należy zapisać się na odpowiedni kurs, a następnie przebyć dwie części egzaminu. Jak to wszystko wygląda w praktyce? O tym poniżej.

Prawo jazdy – kategorie

Aby można było jeździć motocyklem czy samochodem należy spełniać wymagania formalne, zdać egzamin i uzyskać odpowiedni dokument. Prawo jazdy dzielone jest na kategorie, które dotyczą rodzaju prowadzonych pojazdów, ale często wskazują na wiek kierowców. I tak te główne kategorie to:

 • AM – mogą otrzymać je 14-latkowie na motorower czy czterokołowiec lekki (np. mały quad).
 • A1 – to prawo jazdy m.in. na motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 i mocy do 11 kW, można się o nie ubiegać od 16 roku życia.
 • A2 – na motocykl o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg, od 18 roku życia.
 • A – na każdy motocykl i pojazdy z kategorii A; można się o nie ubiegać: od 20 r.ż. (jeśli ma się już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2) albo od 24 r.ż (jeśli nie ma się prawa jazdy kategorii A2 od dwóch lat).
 • B1 – na czterokołowiec (np duży quad), od 16 lat.
 • B – od 18 r.ż. można ubiegać się o prawo jazdy na pojazdy takie jak: samochody o masie do 3,5 t (na przykład osobowe), z wyjątkiem autobusu i motocykla, na ciągniki rolnicze, walce, a także m.in. na zespół pojazdów złożony z auta oraz przyczepy.
 • B+E – na zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Jak wybrać szkołę nauki jazdy?

Zdobycie prawa jazdy będzie najłatwiejsze wtedy, gdy wybierze się odpowiednią szkołę nauki jazdy, która gwarantuje najwyższej jakości kursy, a trzeba wiedzieć, że poziom szkół prowadzących naukę jazdy samochodem jest bardzo zróżnicowany. Wybranie tej dla siebie trzeba więc oprzeć na kilku istotnych kryteriach. Po pierwsze, nie należy przeceniać tego jaki jest poziom zdawalności w danej szkole: prawidłowa jazda na łuku nie zawsze będzie równoznaczna bowiem z późniejszym bezpieczeństwem na drodze. Tym, na co trzeba zwrócić tutaj uwagę jest to, czy szkoła jest elastyczna i otwarta na różnorodne ustalenia. Warto więc zapytać, czy szkolenie będzie odbywać się w różnych lokalizacjach, o różnych porach dniach i w różnych opcjach. Powinno być to warunkiem podstawowym, a nie czymś za co płaci się dodatkowo. Dlaczego? Dlatego, że na kursie powinno zdobywać się jak najwięcej różnorodnych doświadczeń, bo później (samodzielnie) będzie się jeździć w różnorodnych warunkach atmosferycznych, w różnych miastach i po różnych ulicach. Warto tego nauczyć się już na kursie, by potem nie dochodziło do niebezpiecznych wypadków. Istotne jest również to, by sprawdzić za co będzie się płacić. Poszukując szkoły w jej cenniku uwagę trzeba zwrócić na dodatkowe koszty, wymagania i obostrzenia. Niektóre placówki działają tak, że ogłaszają się jako tanie, a później z wielu drobnych kwot za usługi tworzą naprawdę wysokie koszta ostateczne. W czasie wyboru szkoły jazdy bardzo ważna jest także osoba samego instruktora. Dobrym pomysłem jest popytanie o taką osobę wśród znajomych, a także poczytanie opinii internetowych.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

 1. Schemat egzaminu na motocykl i samochód są takie same. Wyróżnia się w nich części teoretyczną i praktyczną:
  Część teoretyczna to test składający się z 32 pytań, w tym 20 jest z bazy wiedzy podstawowej, a 12 z wiedzy specjalistycznej. Czas trwania egzaminu to 25 minut, a zostaje on zaliczony wtedy, kiedy zostanie ukończony z wynikiem minimum 68 punktów. Pytania podzielone są na trzy grupy:
  – o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 3 punkty,
  – o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – za 2 punkty,
  – o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu – za 1 punkt.
  Maksymalnie można uzyskać 74 punkty.
 2. Część praktyczna składa się z dwóch etapów, to znaczy ze sprawdzianu na placu manewrowym, a następnie jazdy w ruchu drogowym. Określone kategorie prawa jazdy mają tutaj przyporządkowane zadania, które musi wykonać osoba przystępująca do egzaminu. Pozytywny wynik otrzymuje się po poprawnym wykonaniu wszystkich zadań. Natomiast wynik negatywny tej części następuje wtedy, gdy dana osoba dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne albo jej zachowania świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
egzamin na prawo jazdy